Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP

 Với PGS.TS Ngô Minh Oanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục

 Với PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ, Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐHSP.TP.HCM.