Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

15. Ô-xtrây-li-a trong Thế kỷ châu Á

19:20' 31/10/2012
Ô-xtrây-li-a có thể trở thành một trong 10 quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2025.
TCCSĐT - Ngày 28-10-2012, Chính phủ Ô-xtrây-li-a công bố kế hoạch chiến lược dài hạn và toàn diện mang tên "Sách trắng Ô-xtrây-li-a trong Thế kỷ châu Á" với 25 mục tiêu trong 5 lĩnh vực chính, kinh tế, giáo dục và kỹ năng, thương mại, an ninh khu vực, văn hóa, nhằm đưa quốc gia này vào nhóm 10 nước giàu có nhất thế giới vào năm 2025.


Thế kỷ châu Á nhìn từ Ô-xtrây-li-a

Theo Thủ tướng Ô-xtrây-li-a (Australia), bà Giu-li-a Gi-lát (Julia Gillard), trong Thế kỷ châu Á, nhiều nước ở khu vực này có quy mô và tốc độ trỗi dậy đến mức kinh ngạc, trước hết là Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức quan trọng đối với tất cả người dân Ô-xtrây-li-a. Do đó, tương lai của Ô-xtrây-li-a không thể chỉ dựa vào sự may mắn mà còn được quyết định bởi sự lựa chọn và mức độ can dự của Can-bê-ra (Canbera) với khu vực quan trọng này của thế giới.

Theo Bộ trưởng Ngân khố Ô-xtrây-li-a, ông Uây-nơ Xoan (Wayne Swan), trong thế kỷ châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ là những đối tác chủ chốt của Ô-xtrây-li-a. Đồng thời, sự nổi lên của các tầng lớp trung lưu ở các nước châu Á, sẽ tăng hơn 2,5 tỷ người vào năm 2030 và chiếm khoảng 60% tiêu thụ của tầng lớp trung lưu toàn cầu, sẽ tạo ra những cơ hội lớn trong nhiều ngành nghề của Ô-xtrây-li-a, từ y tế, chăm sóc người cao tuổi đến thực phẩm, du lịch. Vào cuối thập kỷ này, châu Á sẽ trở thành khu vực lớn nhất thế giới về sản xuất và tiêu dùng, vượt cả sản lượng kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ cộng lại. Tài sản cá nhân trung bình ở châu Á dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025 và ngay cả những dự báo dè dặt nhất cũng cho rằng 4/10 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thuộc về các quốc gia ở châu Á. Do đó, ông Uây-nơ Xoan nhận định, sự biến đổi của châu Á sẽ đem lại những cơ hội chưa từng có cho Ô-xtrây-li-a.

Sách trắng của Ô-xtrây-li-a đưa ra nhận định, mặc dù Ô-xtrây-li-a sẽ duy trì mối quan hệ liên minh chiến lược với Mỹ, nhưng sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc. Trong 3 thập niên qua, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và trở thành bạn hàng hàng đầu của Ô-xtrây-li-a. Do đó, bất kỳ chính sách nào nhằm kiềm chế sự phát triển quân sự của Trung Quốc sẽ vô tác dụng. Thay vào đó, Ô-xtrây-li-a cho rằng họ có thể cân bằng mối quan hệ quốc phòng với Mỹ trong khi vẫn ủng hộ sự phát triển quân sự của Trung Quốc.

Mục tiêu chiến lược của Ô-xtrây-li-a đến năm 2025

Theo Thủ tướng Giu-li-a Gi-lát, đến năm 2025, Ô-xtrây-li-a sẽ đạt được nhiều mục tiêu đầy tham vọng, trong đó có 3 mục tiêu chủ yếu sau.

Một là, đưa GDP bình quân tính theo đầu người của Ô-xtrây-li-a lên ngang với nhóm 10 quốc gia và các vùng lãnh thổ giàu có trên thế giới Ca-ta, Xin-ga-po, Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc), Bru-nây, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Mỹ v.v.. Còn theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hiện nay bình quân GDP theo đầu người của Ô-xtrây-li-a đang đứng thứ 13 trên thế giới.

Hai là, hệ thống trường học của Ô-xtrây-li-a sẽ lọt vào nhóm 5 nước và sẽ có 10 trường đại học lọt vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Giáo dục về châu Á sẽ là một phần trọng tâm trong chương trình giảng dạy quốc gia và các thứ tiếng như tiếng phổ thông của Trung Quốc, tiếng Hin-đi (Hindi), tiếng In-đô-nê-xi-a, tiếng Nhật sẽ là các ngoại ngữ ưu tiên.

Ba là, Ô-xtrây-li-a sẽ đạt mục tiêu thúc đẩy phát triển để nâng giá trị thương mại với châu Á từ 1/4 nền kinh tế hiện nay lên mức 1/3. Vào năm 2025, nhóm 200 công ty và cơ quan chính phủ hàng đầu của Ô-xtrây-li-a sẽ nâng cao phông văn hóa châu Á trong hàng ngũ lãnh đạo, với 1/3 số thành viên phải có kinh nghiệm cũng như kiến thức sâu sắc về châu Á.

Bốn là, trong chính sách đối ngoại, Ô-xtrây-li-a đặt mục tiêu thúc đẩy các lợi ích, duy trì ảnh hưởng trong khu vực và xây dựng mạng lưới ngoại giao rộng khắp tại các nước châu Á. Theo đó, Ô-xtrây-li-a sẽ mở Đại sứ quán đầy đủ tại U-lan-ba-to (Mông Cổ), Tổng lãnh sự tại Thẩm Dương (Trung Quốc), Phu-kệt (Thái Lan) và miền Đông In-đô-nê-xi-a. Đồng thời, Ô-xtrây-li-a sẽ thúc đẩy quan hệ mạnh hơn và toàn diện hơn với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a và Hàn Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin. Ô-xtrây-li-a sẽ tăng cường tối đa các mối quan hệ với Trung Quốc và các nền kinh tế đang trỗi dậy khác của châu Á, thay vì các nước “già nua” ở châu Âu, sẽ đưa Ô-xtrây-li-a trở thành một trong 10 quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2025./.
Hương Ly