Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

89. Full Text: China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013)


Chính phủ Trung Quốc hôm 29/8 công bố Sách Trắng về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Trung Quốc- châu Phi.

LIÊN QUAN
·        Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
·        'Thế trận' khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
·        Chủ tịch Trung Quốc thăm Congo
·        Trung Quốc, Nam Phi sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới
Sách Trắng nhấn mạnh những kết quả mới nhất trong quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa 2 bên, nêu rõ về sự phát triển của thương mại, đầu tư, hợp tác nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều lĩnh vực hợp tác khác giữa Trung Quốc với các nước châu Phi kể từ năm 2009 đến nay.
Trong sách có nêu, hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi đã góp phần thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và giúp cân bằng phát triển kinh tế toàn cầu.
Theo Sách Trắng, với nỗ lực của cả 2 bên, hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc- châu Phi đã tiến lên cơ chế thuận lợi hơn, tạo ra nguồn lợi chung mới và thúc đẩy tăng trưởng liên tục cho Trung Quốc và các nước châu Phi. Bất chấp tình trạng suy thoái toàn cầu trong những năm qua, thương mại Trung Quốc-châu Phi vẫn phát triển nhanh chóng. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại song phương, kim ngạch xuất và nhập khẩu của Trung Quốc tới châu Phi đều đạt mức cao mới.
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các nước châu Phi đã tăng từ mắc 1,44 tỷ USD năm 2009 lên hơn 2,5 tỷ USD năm 2012, với mức tăng trung bình hàng năm là 20,5%. Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại các quốc gia ở châu Phi.
Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ các nước châu Phi cải thiện hệ thống hải quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại tại châu Phi./.
Trung Quốc và Tanzania tăng cường hợp tác
(Theo Tân Hoa xã)


Full Text: China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013)
BEIJING, Aug. 29 (Xinhua) -- The Chinese government on Thursday issued a white paper on China-Africa Economic and Trade Cooperation, underlining latest achievements of the mutually-beneficial cooperation between China and African countries.
The white paper, released by the Information Office of China's State Council, introduces facts of trade development, investment expansion, agricultural cooperation, infrastructure construction and other fields of cooperation between China and Africa since 2009.
"China-Africa economic and trade development has improved people's livelihoods and diversified economic development in African countries, and provided strong support for China's socio-economic development," the white paper says.
The cooperation between China and Africa also contributed to promoting South-South cooperation and balancing global economic development, according to the white paper.
Through the joint efforts of China and Africa, economic and trade cooperation is enjoying a more consolidated foundation and better mechanisms than before, with new common interests and growth points constantly emerging, it says.
In spite of sluggish global economic recovery in recent years, the trade between China and Africa has maintained the momentum of comparatively rapid growth.
In 2009, China became Africa's largest trade partner. In the following two years, the scale of bilateral trade expanded rapidly.
In 2012, the total volume of China-Africa trade reached 198.49 billion U.S. dollars, a year-on-year growth of 19.3 percent, the paper says.
The total bilateral trade volume, China's exports to Africa and China's imports from Africa all reached new highs last year.
The white paper says that Sino-African bilateral trade enjoys great potential and is significant for the economic development of both sides.
China will help African countries improve their customs and commodity inspection facilities, provide support for African countries to promote trade facilitation, and push forward trade growth within Africa, the white paper says.
As poor economic foundation and insufficient construction funds have always been factors limiting the development of African countries, Chinese government encourages and supports enterprises and financial institutions to increase investment in Africa.
China's direct investment in African countries increased from 1.44 billion U.S. dollars in 2009 to 2.52 billion U.S. dollars in 2012, representing an annual growth rate of 20.5 percent.
At present, over 2,000 Chinese enterprises are investing in more than 50 African countries and regions.
Their investment activities have expanded from the fields of agriculture, mining and construction to intensive processing of resource products, manufacturing, financing, logistics and real estate, the white paper says.
African enterprises have also been active in making investment in China. By the end of 2012, investment from African countries in China totaled 14.24 billion U.S. dollars, surging 44 percent from 2009.
China-Africa investment and financing cooperation has solidified the foundation of Africa's economic development, increased Africa's capacity of independent development, improved Africa's competitiveness in the global economic sphere, and advanced Chinese enterprises' internationalized development, the white paper says.
BEIJING, Aug. 29 (Xinhua) -- The Information Office of the State Council, or China's Cabinet, published a white paper on "China-Africa Economic and Trade Cooperation" on Thursday. Following is the full text:

Full Text: China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013)
Information Office of the State Council
The People's Republic of China
August 2013 Beijing
Contents
Foreword
I. Promoting Sustainable Development of Trade
II. Improving the Level of Investment and Financing Cooperation
III. Strengthening Cooperation in Agriculture and Food Security
IV. Supporting African Infrastructure Construction
V. Stressing African People' s Livelihoods and Capacity Building
VI. Promoting Cooperation under the Multilateral Framework
Conclusion
Appendix I
Appendix II